Bảng giá Windows Hosting

Khởi Việt là đại lý hosting của Mắt bảo, PA Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ Web Hosting trên máy chủ Windows. Tất cả gói dịch vụ dưới đây mà Khởi Việt cung cấp đều bao gồm các đặc thù kỹ thuật của Microsoft Windows, cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi, hỗ trợ kỹ thuật 24x7 qua điện thoại, email, helpdesk. Bạn có thể lựa chọn Windows 2003, Windows 2008, SQL Server 2005 và 2008 SP2. Bạn cũng có thể cài đặt các Website sử dụng ASP, ASP.NET, MVC, PHP, MySQL...

 

Bảng giá tại Mắt Bão

 
Gói / Mô tả Start+ Silver Silver+ Gold Gold+ Platinum
Dunglượng 600 MB 800 MB 1100 MB 1500 MB 3000 MB 5000 MB
Băngthông 10 GB 15 GB 20 GB 30 GB 80 GB 150 GB
Email Hỗ trợ cài đặt Google Apps
MS SQL 1 1 2 3 5 7
Asp.net Php check check check check check check
Subdomain 8 10 15 20 30 40
Phí cài đặt Miễn phí
Hợp đồng tối thiểu 12 Tháng
Phí duy trì / Tháng 63.000 đ 90.000 đ 135.000 đ 160.000 đ 250.000 đ 380.000 đ

Giá chưa bao gồm VAT, tham khảo giá tại matbao.net

 

Bảng giá tại PA Việt Nam

 
Gói / Mô tả CáNhân+ BánChuyênNghiệp BánChuyênNghiệp+ ChuyênNghiệp DoanhNghiệp
Dunglượng 600 MB 800 MB 1.1 GB 1.5 GB 3 GB
Băngthông 10 GB 15 GB 25 GB 30 GB 80 GB
Email Hỗ trợ cài đặt Google Apps
MS SQL 1 1 2 3 5
Asp.net Php check check check check check
Subdomin 1 8 10 15 20
Phí cài đặt Miễn phí
Hợp đồng tối thiểu 12 Tháng
Phí duy trì / Tháng 63.000 đ 90.000 đ 135.000 đ 160.000 đ 250.000 đ

Giá chưa bao gồm VAT, tham khảo giá tại pavietnam.vn

 

Singapore Windows Hosting

 
Details
Basic
Standard
Professional
1000 MB
2000 MB
5000 MB
10 GB
20 GB
50 GB
Network
     
Network Bandwidth (Shared)
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
Site Management Tools
     
 
 
 
 
 
 
Unlimited
Unlimited
Unlimited
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Protection Tools
     
 
 
 
 
 
 
Domain
     
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Email
     
Unlimited
Unlimited
Unlimited
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Database
     
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Server-Side Scripts
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclusive Features
     
 
 
 
Horde & AtMail (Plesk)
 
 
 
Data Protection
     
High Availability (Auto-switch on failure)
 
 
 
Mirrored across Storage Area Network (SAN)
 
 
 
Level 1 Protection: RAID 1 Data Protection
 
 
 
Level 2 Protection: On-site Backup (Weekly)
 
 
 
Level 3 Protection: Remote Backup (Continuous)
 
 
 
Level 4 Protection: Off-line Backup (Monthly)
 
 
 
Technical Support
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guarantee
     
30 Days Moneyback Guarantee
 
 
 
99.9% Uptime With SLA
 
 
 
Billing
     
 
 
 
Multiple Payment Modes
 
 
 
Pricing
     
Setup Fee
Free
Free
Free
Monthly Rate
-
S$11
S$16
Yearly Rate
S$60
S$110
S$160
Optional Add-Ons
 
Additional 1 GB Diskspace
Additional S$5 / month
Additional 1 GB Bandwidth
Additional S$0.50 / month
Additional Dedicated IP
Additional S$120 / year

Hỗ trợ trực tuyến

(+84)938 765 838

Hỗ trợ từ 08:45AM đến 05:30PM

(+84)902 893 858
Hỗ trợ khách hàng 24/7/365


  • lovepeace_it Kinh doanh
  • khoivietech Kỹ Thuật

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Tư vấn thiết kế web Mr. Hoàng Tư vấn dịch vụ 0938 765 838 Thiết kế website Mr. Hòa Tư vấn kỹ thuật 0902 893 858