Định nghĩa breadcrumb, breadcrumb navigation

Định nghĩa breadcrumb, breadcrumb navigation

Breadcrumb là tập hợp đường link phân cấp giúp người dùng có thể theo dõi được các danh mục liên quan đến bài viết, tin tức hoặc sản phẩm và đồng thời quan trọng trong SEO là Google hiển thị lên kết quả tìm kiếm.
MetaTitle là gì, cách viết nội dung đặt  vào thẻ metatitle

MetaTitle là gì, cách viết nội dung đặt vào thẻ metatitle

Metatitle còn được gọi là thẻ tiêu đề của một trang web. Là một thẻ meta mà các bộ máy tìm kiếm cho là quan trọng nhất trong trang web khi đánh giá thứ hạng.

  • [1]

Hỗ trợ trực tuyến

(+84)938 765 838

Hỗ trợ từ 08:45AM đến 05:30PM

(+84)902 893 858
Hỗ trợ khách hàng 24/7/365


  • lovepeace_it Kinh doanh
  • khoivietech Kỹ Thuật

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Tư vấn thiết kế web Mr. Hoàng Tư vấn dịch vụ 0938 765 838 Thiết kế website Mr. Hòa Tư vấn kỹ thuật 0902 893 858