Thỏa thuận sử dụng

điều khoản sử dụng

Công ty TNHH Công Nghệ Khởi Việt (sau đây gọi là Khởi Việt) duy trì trang thông tin điện tử này (sau đây gọi là Website) như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với Khởi Việt (sau đây gọi là Quý khách). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Khởi Việt, Quý khách phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Khởi Việt có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Quý khách. Quý khách có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.dreamweb.vnwww.khoiviet.net hoặc www.congtyviet.net vào bất cứ khi nào. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Quý khách đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Khởi Việt. Hơn thế nữa, Khởi Việt có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

1. Sử dụng hợp pháp

Quý khách phải chấp nhận rằng Quý khách sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Quý khách đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Quý khách không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

2. Sự tuân thủ

Khởi Việt có quyền hợp pháp yêu cầu Quý khách tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Quý khách vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Khởi Việt có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Khởi Việt cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Khởi Việt cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Quý khách muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ info@khoiviet.net.

3. Liên kết website của bên thứ ba

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. Khởi Việt cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Quý khách. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Khởi Việt không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Khởi Việt sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Quý khách nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Khởi Việt và các tổ chức/công ty khác đã được Khởi Việt cho phép. Khởi Việt cho phép Quý khách xem, tải về và in Nội dung khi:

- Quý khách chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
- Quý khách không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
- Quý khách không chỉnh sửa Nội dung.
- Quý khách không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Khởi Việt. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Quý khách có thể liên hệ info@khoiviet.net. Nếu được chấp thuận, Quý khách phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Quý khách sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

5. Tuyên bố từ chối bảo đảm

Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". Khởi Việt không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Quý khách cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Khởi Việt sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. Giới hạn trách nhiệm

Khởi Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Quý khách hoặc dữ liệu khách hàng của Quý khách vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Khởi Việt. Khởi Việt cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Quý khách đồng ý rằng Khởi Việt, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Khởi Việt sẽ không có trách nhiệm với Quý khách hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của Khởi Việt.

Khởi Việt không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng Mạng. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khởi Việt sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ tương ứng giữa đơn vị phát hành Khởi Việt và Quý khách.

7. Bồi thường

Quý khách có nghĩa vụ bồi thường cho Khởi Việt hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Quý khách khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Khởi Việt.
- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Khởi Việt.
- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Quý khách, hoặc nhân viên và đối tác của Quý khách gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Khởi Việt.
- Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Khởi Việt.
- Tranh chấp trong việc quảng cáo của Quý khách gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Khởi Việt.

8. Truy cập vào khu vực có mật khẩu

Chỉ những người được Khởi Việt ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ, truy tố theo pháp luật hiện hành.

9. Những Dịch vụ cung cấp trên Website

Khi Quý khách đăng ký sử dụng một Dịch vụ trên Website thì có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận những Quy định và điều kiện tương ứng cho Dịch vụ đó theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ liên quan. Ngoại trừ những quy định được xác định trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ, Khởi Việt không bảo đảm những mô tả và Nội dung của Website này là chính xác, hiện hành, đáng tin cậy và không có lỗi tại mọi thời điểm.

10. Chấm dứt sử dụng

Khởi Việt có quyền chấm dứt việc truy cập của Quý khách vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Khởi Việt căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Khởi Việt. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Quý khách bằng văn bản hoặc email. Khởi Việt sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Quý khách và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

11. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Khởi Việt.

12. Thương hiệu

Thương hiệu dreamweb.vn, khoiviet.net, congtyviet.net, logo Khởi Việt... đang được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của Khởi Việt tại Việt Nam. Khởi Việt có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Quý khách đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Quý khách phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu Khởi Việt, logo Khởi Việt và phải sử dụng theo đúng quy định của Khởi Việt.

Hình ảnh do Khởi Việt sáng tạo và thiết kế theo thỏa thuận với khách hàng chỉ còn có hiệu lực khi hợp đồng giữa Khởi Việt & Quý khách còn hiệu lực. Quý khách không thể tự ý sử dụng hình ảnh do Khởi Việt cung cấp (đã hủy hợp đồng và đã được Khởi Việt hoàn trả phí Dịch vụ) để đưa vào mục đích thương mại hoặc cá nhân, vì Quý khách đã vô tình quy phạm Quyền của cá nhân đối với hình ảnh được quy định tại điều 31 - Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

13. Điều khoản loại trừ

Khởi Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Khởi Việt.

14. Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

Cảm ơn tất cả Quý khách.
Trân trọng.
                                                                                   Công ty Khởi Việt
Giám đốc
(Đã ký)

Hỗ trợ trực tuyến

(+84)938 765 838

Hỗ trợ từ 08:45AM đến 05:30PM

(+84)902 893 858
Hỗ trợ khách hàng 24/7/365


  • lovepeace_it Kinh doanh
  • khoivietech Kỹ Thuật

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Tư vấn thiết kế web Mr. Hoàng Tư vấn dịch vụ 0938 765 838 Thiết kế website Mr. Hòa Tư vấn kỹ thuật 0902 893 858