Định nghĩa breadcrumb, breadcrumb navigation

Breadcrumb là tập hợp đường link phân cấp giúp người dùng có thể theo dõi được các danh mục liên quan đến bài viết, tin tức hoặc sản phẩm và đồng thời quan trọng trong SEO là Google hiển thị lên kết quả tìm kiếm.
breadcrumb navigation
Theo hình trên, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng Google đã hiển thị breadcrumb theo hình trên ở trang kết quả tìm kiếm. Thực tế nếu website của bạn có cấu trúc thẻ HTML tốt thì Google vẫn có thể phân tích và nhận biết được các breadcrumb này. Tuy nhiên, có một số cấu trúc chuẩn HTML bạn có thể áp dụng để giúp Google hiểu được breadcrumb dễ dàng hơn.

Đây là hướng dẫn tạo Breadcrumb navigation căn bản cho danh mục tin tức, bài viết, hoặc sản phẩm:
breadcrumb div
Hoặc, bạn có thể dùng thẻ ul li:
breadcrumb ul
Phân tích đoạn mã trên bạn có thể bỏ qua những thuộc tính class mà chỉ cần quan tâm đến các thuộc tính như itemscope, itemtype, itemprop.
  • itemscope: dùng để định nghĩa khu vực cho từng thành phần trong breadcrumb.
  • itemtype: dùng để khai báo cho Google biết định nghĩa và nhận dạng data cho thuộc tính itemprop.
  • itemprop: thuộc tính để định dạng cấu trúc, để định dạng cho cấu trúc breadcrumb bạn cần những properties như url, title.
Khi làm xong cấu trúc như trên bạn chỉ cần chờ một thời gian để Google cập nhật lại website của mình và sẽ thấy Google bắt đầu hiển thị các breadcrumb trên kết quả tìm kiếm.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm tại Help forum của Google hoặc link chi tiết:

Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

(+84)938 765 838

Hỗ trợ từ 08:45AM đến 05:30PM

(+84)902 893 858
Hỗ trợ khách hàng 24/7/365


  • lovepeace_it Kinh doanh
  • khoivietech Kỹ Thuật

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Tư vấn thiết kế web Mr. Hoàng Tư vấn dịch vụ 0938 765 838 Thiết kế website Mr. Hòa Tư vấn kỹ thuật 0902 893 858